משלוח ריהוט

משלוח ריהוט בתיאום עם החנות התשלום לא כולל משלוח שיגבה בנפרד